Un procés de producció que respecta el medi ambient, d’excel•lència i cura dels materials, amb un compromís absolut de qualitat total

Com a resultat de la modernitat del nostre sistema de gestió, a TIAF estem certificats segons la norma UNE-EN ISO 9001: 2008 Quality Management Systems, alhora que, fruit de la confiança que els clients dipositen en nosaltres, hi mantenim acords de qualitat concertada, pels quals ens deleguen la responsabilitat de realitzar controls de qualitat que els agilitzen la recepció i el procés productiu posterior.

Certificat de Qualitat